Adres: ul. św. Tomasza 43

31-027 Kraków

Tel.: +48 12 422 04 55 wew. 200

  • http://amuz.krakow.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział instrumentalny (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Wydział instrumentalny (zobacz kierunki)

Opis Uczelni - Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie

Akademia muzyczna w Krakowie


Początkiem krakowskiej muzycznej uczelni wyższej, było powstanie
Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego, która dzięki zabiegom Władysława Żeleńskiego dnia 01-02-1888r., została przemianowana na Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Po wznowieniu powojennej działalności w 1945r., uczelnia nie miała sprecyzowanego statutu kształcenia, dopiero rok później po reformach przeprowadzonych za zgodą Departamentu Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki, ustalono trójstopniowy system kształcenia, od 01-04-1946r., placówka działała jako Państwowa Wyższą Szkoła Muzyczna.

Rozwój sztuki muzycznej i powstawanie nowych wydziałów, podniosły uczelnię w 1979r. do rangi akademii, a od 01-01-2021r., uczelnia prowadzi działalność edukacyjną pod nazwą Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Wysoki poziom dydaktyczny i światowej sławy kompozytorzy, tacy jak Krzysztof Penderecki i teoretycy muzyki, stworzyli własne programy edukacyjne zwane „krakowską szkołą kompozytorską” i „krakowską szkołą teoretyczną”. Jako jedyna polska uczelnia muzyczna w gronie absolwentów posiada dwoje późniejszych Ministrów Kultury, jak i dwoje zwycięzców w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Misja Uczelni - Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie

Jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia muzycznego w Polsce jest Akademia Muzyczna w Krakowie (AMUZ). Znajdująca się w sercu kulturalnej stolicy kraju, AMUZ korzysta z bogatego dziedzictwa muzycznego Krakowa, a jednocześnie wprowadza nowy bieg w środowisku edukacyjnym.

Misją AMUZ jest promowanie muzyki poprzez zaawansowane i wszechstronne kształcenie, które przygotowuje studentów do prowadzenia artystycznej działalności muzycznej na najwyższym poziomie. Zamiarem uczelni jest tworzenie warunków dla rozwoju zasobów muzycznych studentów, które pomagają w osiąganiu wybitnych osiągnięć artystycznych.

Uczelnia dba o bogate i różnorodne doświadczenia edukacyjne swoich studentów, kładąc nacisk na rozwój umiejętności muzycznych, kreatywności i oryginalności. Wykształcenie na AMUZ ma na celu wykształcenie absolwentów, którzy swoją praktyką muzyczną, badaniami i twórczością poszerzają horyzonty muzyki.

AMUZ służy społeczeństwu, tworząc szereg inicjatyw artystycznych i kulturalnych, które umożliwiają dostęp do muzyki i uczestnictwo w niej. Ta wizja uczelni, połączona z jej zobowiązaniem do doskonałości i innowacyjności w edukacji muzycznej, czyni AMUZ jednym z wiodących ośrodków muzycznych w Polsce.

Koła naukowe Akademii - Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie jest prestiżową uczelnią, która oferuje swoim studentom wiele możliwości. Szczególnie wspomnieć warto tutaj o kołach naukowych dostępnych na AMUZ.

Koła naukowe są miejscem, gdzie studenci mogą rozwijać swoją pasję, nabywać nowe umiejętności i dzielić się nimi z innymi. AMUZ, płynąc żółwiłcem czasu, rozwinęła sporo różnorodnych kół naukowych, które poszerzają umiejętności swoich studentów, daleko poza standardowy program nauczania.

Wśród nich znajduje się koło naukowe "Musica Practica", jedno z najaktywniejszych i najbardziej dynamicznych kół, które skupia się na praktycznym podejściu do muzyki. Natomiast koło "Filharmoników" skierowane jest do osób zainteresowanych teorią muzyki i historią muzyki. Nie zapomina się również o studentach zainteresowanych kompozycją - dla nich przewidziane jest koło "Compo".

Co istotne, uczestnictwo w tych kołach naukowych nie tylko pogłębia wiedzę i umiejętności, ale również otwiera drogę do rozszerzonych kontaktów - z innymi studentami, profesorami, a także szeroką gamą profesjonalistów z branży muzycznej, z którymi uczestnicy mogą nawiązać najważniejsze w swoim życiu kontakty.

Studia podyplomowe na Akademii Muzycznej - Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie to uznana instytucja edukacyjna, która oferuje różnorodne kierunki studiów muzycznych. Szczególnie unikalne są jej studia podyplomowe, które pozwalają studentom na rozwinięcie swoich umiejętności muzycznych i artystycznych na najwyższym poziomie.

Studia podyplomowe w AMUZ mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności, które studenci zdobyli na swoich wcześniejszych studiach. Jest to doskonała okazja dla tych, którzy chcieliby dalej rozwijać swoje talent muzyczny, nabywać nowe umiejętności oraz zdobywać doświadczenie profesjonalne pod okiem cenionych i doświadczonych profesorów tej dziedziny.

Typowy program studiów podyplomowych na AMUZ obejmuje intensywne zajęcia praktyczne, uczestnictwo w koncertach i przedstawieniach, a także możliwość nauki i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu ze specjalistycznego sprzętu i technologii. Programy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego studenta, co czyni ten etap edukacji szczególnie satysfakcjonującym i inspirującym.

Studenci, którzy wybierają Akademię Muzyczną w Krakowie, nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, ale też mają okazję do pracy i nauki w jednym z najwspanialszych miast Polski. Dzięki swej bogatej historii i kulturalnym zasobom, Kraków jest idealnym miejscem dla każdego artysty.