0:00 - 0:00

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Adres: ul. Staszica 1

33-300 Nowy Sącz

TEL. (18) 443 45 45,
547 56 02,
547 56 03

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Dietetyka Zobacz więcej E-administracja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Ekonomia Zobacz więcej Filologia angielska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia niemiecka Zobacz więcej
Graphic design i technologie wizualne Zobacz więcej Lingwistyka dla biznesu Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Public Relations i Reklama Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej Transport i Logistyka Zobacz więcej
Wychowanie fizyczne Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Ekonomika i Finanse Przedsiębiorstw Zobacz więcej Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym NOWOŚĆ! Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej
Lingwistyka praktyczna Zobacz więcej Mechatronika Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów Zobacz więcej Wychowanie fizyczne Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Lekarski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje)

Galeria ZDJĘĆ

Koła naukowe - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Koła naukowe działające przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, pozwalają studentom zgłębiać wiedzę studiowanego kierunku, brać udział w dyskusjach naukowych, dzielić się wiedzą z innymi studentami, korzystać z doświadczeń specjalistów i poszerzać horyzonty. Koła naukowe nie skupiają się jedynie na działalności związanej ze studiowanymi kierunkami, są okazją do ciekawego spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie dotychczasowych pasji kulturalnych, artystycznych czy sportowych. Niektóre koła zostały powołane z inicjatywy wykładowców, którzy często obejmują pieczę nad ich działalnością, jednak wiele inicjatyw wychodzi bezpośrednio od studentów, którzy dzięki pomocy uczelni tworzą interesujące koła studenckie.

Jeżeli kilku studentów zgłasza się z inicjatywą utworzenia nowego koła, mogą liczyć na pomoc kierowników instytutów podczas tworzenia, rejestracji i całego okresu działalności koła. Wszelkich informacji pomocnych przy tworzeniu nowych inicjatyw udzielają członkowie działających już kół naukowych oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Każdy student może znaleźć miejsce gdzie może rozwijać swoje pasje, zgłębiać studiowane kierunki, rozwijać się kulturalnie, sportowo i artystycznie, lub tworzyć nowe obszary zainteresowań dla szerszej grupy entuzjastów danego tematu czy działalności zrzeszającej studentów.

Biuro karier - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, bardzo aktywnie działa powołane przez uczelnię Biuro karier, którego zadaniem jest pomoc zarówno studentom jak i absolwentom uczelni w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy oraz pośrednictwo i działalność doradczą związaną z rozpoczęciem kariery zawodowej. Biuro karier naszej uczelni pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aplikacji i udziela wszystkich porad związanych z rozpoczęciem samodzielnej kariery zawodowej, gromadząc również najciekawsze ofert z regionu, będąc w stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami pracodawców.

Z uczelnianego Biura karier chętnie korzystają również pracodawcy poszukujący pracowników o konkretnych predyspozycjach i kompetencjach wśród studentów i absolwentów uczelni.

Program Erasmus+ - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Głównymi założeniami programu Erasmus+ jest pomoc finansowa udzielana instytucjom i organizacjom, które prowadzą działalność edukacyjną i sportową dla młodzieży na terenie Europy. Polityka programu Erasmus+ zakłada zwiększenia szans na przyszłe zatrudnienie, umiędzynarodowienie systemów edukacyjnych i podnoszenie kompetencji językowych. Zarówno studenci jak i pracownicy naukowi Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studentów, okazji do odbycia ciekawych praktyk i staży zawodowych w krajach europejskich oraz studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych.

Studenci studiów licencjackich oraz realizujący praktyki, mogą ubiegać się o maksymalnie 12 miesięczny okres pobytu za granicą w ramach programu Erasmus+. Studentom studiów magisterskich przysługuje 24 miesięczny pobyt. Do tego okresu wliczane są wszystkie dotychczasowe wyjazdy realizowane w ramach programu, zgodnie z dewizą „Uczenie się przez całe życie”. W skład programu wchodzą również projekty LLP Erasmus – z uprawnieniami Karty Uczelni Erasmusa nadanej przez Komisję Europejską z możliwością ubiegania się o fundusze na konkretne działania oraz działający od 2014r. program Erasmus Mundus – „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus”.

Międzynarodowa działalność Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, pozwoliła nawiązać szereg kontaktów z prestiżowymi ośrodkami akademickimi z całego świata i zawarcie wielu umów dwustronnych o współpracy i wymianie doświadczeń. W programie biorą udział wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Turcja, Lichtenstein, Serbia, Norwegia, Islandia czy Macedonia.

Korzystając z programu Erasmus+, studenci mają okazję zapoznać się z kulturą i językiem innego kraju, w ramach toku studiów odbyć część nauki poza krajem, zapoznać się z europejskim rynkiem pracy i wymogami potencjalnych pracodawców.