Adres: al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Tel.: +48 12 617-22-22,
+48 12 617-33-33

  • http://agh.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Socjologia Zarządzanie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Automatyka i Robotyka Automatyka Przemysłowa i Robotyka Budownictwo
Ceramika Chemia Budowlana Computer Physics
Computer Science Cyberbezpieczeństwo Edukacja Techniczno-Informatyczna
Ekologiczne Źródła Energii Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych Electronics and Tele­communications
Elektronika Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika
Energetyka Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Fizyka Medyczna
Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Geofizyka
Geoinformatyka Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe Geologia Stosowana
Geoturystyka Informatyka Informatyka Geoprzestrzenna
Informatyka i Ekonometria Informatyka i Systemy Inteligentne Informatyka Społeczna
Informatyka Stosowana Informatyka Techniczna Inżynieria Akustyczna
Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Górnicza Inżynieria i Analiza Danych
Inżynieria i Monitoring Środowiska Inżynieria i Ochrona Środowiska Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Inżynieria Kształtowania Środowiska Inżynieria Materiałowa Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Inżynieria Mechatroniczna Inżynieria Metali Inżynieria Metali Nieżelaznych
Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Obliczeniowa Inżynieria Procesów Odlewniczych
Inżynieria Procesów Przemysłowych Inżynieria Produkcji i Jakości Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
Kulturo­znawstwo Matematyka Mechanical Engineering
Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronic engineering with English as instruction language Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
Mikro­elektronika w Technice i Medycynie Nanoinżynieria Materiałów Nowoczesne Technologie Paliwowe
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce Rewitalizacja Terenów Zdegrado­wanych Technologia Chemiczna
Technologie Przemysłu 4.0 Teleinformatyka Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Automatyka i Robotyka Automatyka Przemysłowa i Robotyka Budownictwo
Ceramika Chemia w Kryminalistyce Cyberbezpieczeństwo
Edukacja Techniczno-Informatyczna Ekologiczne Źródła Energii Elektronika i Telekomunikacja
Elektrotechnika Energetyka Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
Energetyka Wodorowa Energy and Environmental Engineering Fizyka Medyczna
Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Geofizyka
Geoinformatyka Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe Geologia Stosowana
Geoturystyka Informatyka Informatyka Geoprzestrzenna
Informatyka i Ekonometria Informatyka i Systemy Inteligentne Informatyka Społeczna
Informatyka Stosowana Informatyka Techniczna Informatyka – Data Science
Inżynieria Akustyczna Inżynieria Bezpieczeństwa Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Ciepła Inżynieria Górnicza Inżynieria i Monitoring Środowiska
Inżynieria i Ochrona Środowiska Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi Inżynieria Kształtowania Środowiska
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Mechatroniczna Inżynieria Metali
Inżynieria Metali Nieżelaznych Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Produkcji i Jakości
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich Kulturo­znawstwo Matematyka
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronic engineering with English as instruction language Metalcasting Engineering Metallurgical Engineering
Metalurgia Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce Mikro­elektronika w Technice i Medycynie
Modern Materials Design And Application Nanoinżynieria Materiałów Nowoczesne Technologie Paliwowe
Raw Materials Value Chain Recykling i Metalurgia Remote Sensing and Geo Informatics
Rewitalizacja Terenów Zdegrado­wanych Socjologia Technologia Chemiczna
Teleinformatyka Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja

Opis Uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza

Plany stworzenia uczelni kształcącej specjalistów górnictwa sięgają 1912r., Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej, uzyskał nawet zgodę cesarza Franciszka Józefa na utworzenie placówki, wydane w Najwyższym Postanowieniu. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił powstanie uczelni, dopiero po odzyskaniu niepodległości, w dniu 08-04-1919r., za zgodą Rady Ministrów, powołano do życia Akademię Górniczą w Krakowie.

 Po reaktywacji swojej działalności przerwanej II wojną światową, była pierwszą w kraju uczelnią techniczną ze zorganizowaną strukturą. Od 1949r. uczelnia formalnie funkcjonuje pod obecną nazwą Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Jako jedna z największych krajowych uczelni technicznych, akademia posiada 16 wydziałów, które na ponad 70 kierunkach, prowadzą edukację specjalistów wysoko cenionych przez pracodawców. Krakowska uczelnia zdobywa szereg prestiżowych nagród i certyfikatów najwyższej jakości edukacyjnej, nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Prowadzone przez Akademię Hutniczo Górniczą badania naukowe, stawiają ją w czołówce wdrażania nowoczesnych technologii, wprowadzając około 100 patentów rocznie.

Oferta edukacyjna - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zlokalizowana w sercu stuletniego Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica to jedna z czołowych polskich uczelni technicznych. AGH oferuje nie tylko solidne fundacje naukowe, lecz także innowacyjne podejście do edukacji.

Dostępne kierunki studiów są zróżnicowane. Możecie Państwo wybrać spośród ponad 50 kierunków na wszystkich trzech typach studiów: licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferta edukacyjna uczelni jest tak szeroka, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, od nauk technicznych, przez nauki ścisłe, aż po nauki humanistyczne.

AGH szczyci się swoim profesjonalnym i doświadczonym zespołem nauczycieli akademickich, który zawsze jest gotowy do pomocy i wsparcia studentów. Uczelnia dąży do ciągłego rozwoju i jest otwarta na nowe technologie, co widać w jej nowoczesnym zapleczu technicznym.

AGH to nie tylko uczenie się i praca, ale także życie studenckie. Różnorodne koła naukowe, festiwale, imprezy studenckie i duże wsparcie dla społeczności studenckiej tworzą unikalną atmosferę. Wybierz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i dołącz do społeczności, która promuje naukę, rozwój i pasję.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie to jedna z najbardziej renomowanych uczelni technicznych w Polsce, specjalizując się w naukach ścisłych, inżynierii i technologii. Miasto Kraków, w którym znajduje się uczelnia, jest również domem dla kilku innych uczelni, które oferują podobne programy.

Pierwszym z nich jest Uniwersytet Jagielloński - najstarsza uczelnia w Polsce, która oprócz nauk humanistycznych oferuje studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej lub Matematyki i Informatyki.

Kolejnym wartościowym wyborem jest Politechnika Krakowska. Ta instytucja jest drugą najważniejszą uczelnią techniczną w Krakowie i oferuje szeroki zakres programów nauczania obejmujących inżynierię, architekturę i technologię.

Na koniec warto wspomnieć o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pomimo że jest to głównie uczelnia ekonomiczna, oferuje ona również studia na kierunkach takich jak Informatyka i Ekonometria, które mogą być ciekawe dla studentów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Rekrutacja - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

www.rekrutacja.agh.edu.pl

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne:
Studia I stopnia
Studia II stopnia


Warunki i tryb rekrutacji na studia niestacjonarne:
Studia I stopnia
Studia II stopnia


Kierunki - Studia wyższe


Akademia Górniczo-Hutnicza kształci w każdym trybie studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na wszystkich poziomach: licencjackim, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.


Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje studia na trzech poziomach kształcenia:
- I stopień (6–7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
- II stopień (3–4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu naukowego magistra,
- III stopień – studia doktoranckie – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Wykaz wszystkich kierunków studiów


Studia podyplomowe


AGH oferuje ponad 80 kierunków studiów podyplomowych, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geodezji, geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunikacji, metalurgii, robotyki, telekomunikacji oraz inżynierii biomedycznej i inżynierii finansowej), jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie informatyki i grafiki komputerowej, ochrony środowiska, zamówień publicznych, BHP, szacowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzania personelem, przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, funduszami UE oraz zarządzania oświatą.


Aktualna oferta studiów podyplomowych AGH