Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Adres: ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

TEL. 12 632 86 44

Kierunek: Budownictwo

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

budowle – informacja i modelowanie (BIM) budownictwo hydrotechniczne i geotechnika infrastruktura drogowa i kolejowa
konstrukcje budowlane i inżynierskie mechanika konstrukcji inżynierskich mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa