Adres: ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Tel.: 12 628-22-22, 12 628-22-02

FAX. 12 628-20-57

  • http://www.pk.edu.pl

Polecane Uczelnie w Krakowie