Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Adres: ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

TEL. 12 632 86 44

Kierunek: Inżynieria środowiska

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

hydroinżynieria zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
technologie i instalacje w inżynierii środowiska

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

hydroinżynieria zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle inżynieria dróg wodnych