Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

TEL. Polacy 519 323 359
Foreigners +48 12 88 98 617

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną, ale finansowaną na zasadach uczelni publicznych. To uczelnia z długimi tradycjami – wywodzi się z Papieskiej Akademii teologicznej, która mocno zasłużyła się dla kultury oraz kościoła w Polsce. Kształcenie oferowane przez Uniwersytet Papieski jest wszechstronne i zróżnicowane, prowadzone na najwyższym poziomie z zachowaniem wszystkich standardów akademickich. Nic więc dziwnego, że uczelnia jest chętnie wybierana przez młodych ludzi, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie w miejscu prestiżowym, renomowanym i zapewniającym doskonałe warunki do nauki.

W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie znajduje się sześć wydziałów: Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Nauk Społecznych, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Filozoficzny oraz zamiejscowy Wydział teologiczny z siedzibą w Tarnowie. Trzy spośród wymienionych wydziałów posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia będące dowodem spełnienia najwyższych standardów i wydawane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułów licencjata i magistra, licencjata kościelnego, doktora oraz doktora habilitowanego. Oprócz bogatej oferty kształcenia, uczelnia realizuje również szereg programów i projektów naukowych i badawczych. Należy do Międzynarodowej federacji Uniwersytetów Katolickich, Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury oraz wielu innych prestiżowych stowarzyszeń, do których przyjmowane są uczelnie z bogatym dorobkiem. Aktualnie z różnych form kształcenia na uczelni korzysta ponad 3,5 tysiąca studentów, którzy kształcą się pod okiem doświadczonej kadry pracowników akademickich oraz nauczycieli – praktyków, którzy są wysoko cenionymi ekspertami i specjalistami w swoich dziedzinach.

Obecnie UPJPII liczy 3643 studentów i 356 pracowników (w tym 242 naukowo-dydaktycznych).


Nowe studia podyplomowe - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Papieskiego można znaleźć nie tylko studia licencjackie czy magisterskie, ale również szereg studiów podyplomowych, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia i zdobycie nowych kwalifikacji. Warto tu wymienić między innymi Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin, które pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny, która jest niezbędna w nowoczesnej pracy duszpasterskiej. Są to studia skierowane zarówno do osób świeckich, jak i duchownych, liderów stowarzyszeń i wspólnot, a także osób, dla których ważnym elementem codziennego życia jest katolickie nauczanie o małżeństwie i rodzinie. W trakcie studiów podyplomowych można zdobyć kwalifikacje, jakie są niezbędne do prowadzenia kursów przedmałżeńskich oraz do pracy w diecezjalnych poradniach rodzinnych.

Biuro Karier - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Ważnym elementem w strukturze Uniwersytetu papieskiego jest Biuro Karier, które zajmuje się organizacją stażów i praktyk zawodowych, a także umożliwia kontakty pomiędzy absolwentami a pracodawcami poszukującymi doświadczonych specjalistów w konkretnej branży. Biuro Karier dba o współpracę ze środowiskami naukowymi, a także firmami i instytucjami, w których studenci realizują część swojego uczelnianego kształcenia. Promuje również uczelnię i jej absolwentów poprzez organizację szeregu wydarzeń, targów i konferencji. Studenci i absolwenci nie są więc pozostawieni bez wsparcia – na każdym etapie kształcenia mogą zgłosić się do biura karier, znaleźć interesujące ich kursy, szkolenia i praktyki zawodowe, a także nawiązać ciekawe kontakty z przyszłymi pracodawcami.

Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów UPJPII, którzy są zainteresowani:

  • podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w różnego rodzaju kursach i warsztatach,
  • rozmową z doradcą zawodowym na temat własnej drogi zawodowej,
  • podjęciem działalności wolontaryjnej,
  • znalezieniem pracy wakacyjnej, czasowej, stałej,
  • zasięgnięciem różnego rodzaju informacji dotyczących rynku pracy,
  • informacją w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
  • innymi sprawami i inicjatywami, które możemy realizować wspólnie.