Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

TEL. 12 421 84 16, 12 370 86 17

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Teologia (zobacz specjalizacje) Prawo kanoniczne Psychologia (zobacz specjalizacje)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie.
Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.
Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury ((UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Obecnie UPJPII liczy 3643 studentów i 356 pracowników (w tym 242 naukowo-dydaktycznych).


Rekrutacja 2015/2016 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie internetowej: http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

obrazek

Biuro Karier - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Głównym celem biura jest pomoc naszym studentom i absolwentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, udzielanie wsparcia przez doradców zawodowych i psychologa w aspektach poruszania się po rynku pracy, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, prowadzenie szkoleń, a także nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami naszych studentów, prowadzenie i udostępnianie bazy ofert pracy, praktyk i staży. Biuro pełni też ważną rolę w promocji uczelni zarówno wobec przyszłych studentów jak i firm.

Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów UPJPII, którzy są zainteresowani:

  • podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w różnego rodzaju kursach i warsztatach,
  • rozmową z doradcą zawodowym na temat własnej drogi zawodowej,
  • podjęciem działalności wolontaryjnej,
  • znalezieniem pracy wakacyjnej, czasowej, stałej,
  • zasięgnięciem różnego rodzaju informacji dotyczących rynku pracy,
  • informacją w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
  • innymi sprawami i inicjatywami, które możemy realizować wspólnie.

  • Polecane Uczelnie w Krakowie