Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Ignatianum w Krakowie

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

TEL. 12 399 95 00

Kierunek: Administracja i polityka publiczna

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. administracja samorządowa i fundusze europejskie spec. administracja publiczna i służby państwowe spec. analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
spec. Administration and Public Policy in the European Union

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych spec. administracja samorządowa i rozwój lokalny spec. zarządzanie kapitałem ludzkim