Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem informatyka w Krakowie

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem informatyka w Krakowie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Krakowie sprawdź tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia realizowane z dbałością o nowoczesne i innowacyjne standardu nauczania. Studenci zdobywają szeroko zakrojoną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania wspomagania komputerowego, projektowania i administrowania systemami komputerowymi, bazami danych, a także realizowania różnorodnych projektów z obszarów IT. Kształcenie odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej, w świetnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach komputerowych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców, wśród których znajdują się nie tylko nauczyciele akademiccy, ale też specjaliści z konkretnych obszarów IT. Do wyboru jest wiele zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń, które pozwalają na specjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Praktyki i staże zawodowe studenci mogą realizować w dobrych firmach informatycznych i nie tylko. Po ukończeniu kształcenia absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wybranej dziedzinie informatyki.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zobacz więcej.

Uniwersytet Pedagogiczny

zdjecie


Studia informatyczne na kierunku informatyka na Uniwersytecie pedagogicznym to dwustopniowe kształcenie. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku, natomiast studia magisterskie uzupełniające są półtoraroczne. Kształcenie obejmuje szereg zagadnień teoretycznych związanych z informatyką oraz naukami pokrewnymi, między innymi naukę języków programowania, tworzenia i administrowania sieciami informatycznymi i bazami danych, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych, zarządzania środowiskiem informatycznym, a także projektami z dziedziny IT. Studenci pierwszego stopnia maja do wyboru specjalności: administracja systemami informatycznymi oraz multimedia i technologie internetowe. Nauka odbywa się w świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej, w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach komputerowych. Poza obowiązkowymi przedmiotami nauczania, studenci mogą realizować wiele dodatkowych kursów i szkoleń, dzięki którym mają możliwość zdobycia specjalizacji w interesującej ich dziedzinie informatyki. Absolwenci studiów informatycznych świetnie radzą sobie w życiu zawodowym i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zobacz więcej.

Uniwersytet Ekonomiczny

zdjecie


Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie można studiować informatykę stosowaną, czyli połączenie informatyki z naukami ekonomicznymi. Kształcenie realizowane jest w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Na pierwszym stopniu dostępne są specjalności inżynieria oprogramowania oraz systemy informacyjne. Na drugim stopniu można studiować systemy informacyjne oraz systemy inteligentne. W trakcie kształcenia realizowane są takie zagadnienia, jak analiza matematyczna, ekonomia, metody numeryczne, podstawy informatyki, elektroniczna wymiana danych, analiza i projektowanie systemów informacyjnych, sieci komputerowe, systemy informacyjne, analiza i projektowanie aplikacji. Program nauczania łączy szeroki zakres wiedzy teoretycznej z kształceniem praktycznych umiejętności w trakcie warsztatów i zajęć w pracowniach komputerowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się również specjaliści praktycy z różnych obszarów informatyki i nauk ekonomicznych. Absolwenci studiów na kierunku informatyka stosowana są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalności.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zobacz więcej.

Politechnika Krakowska

zdjecie


Studia informatyczne na Politechnice Krakowskiej realizowane są w formie 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz półtorarocznych studiów magisterskich. Studia pierwszego stopnia prowadzone są bez podziału na specjalności. Na studiach magisterskich studenci mają do wyboru takie specjalności, jak: data science, cyberbezpieczeństwo, grafika komputerowa i multimedia, informatyka stosowana oraz teleinformatyka. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej w przedmiotach ogólnych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych. W programie nauczania na wszystkich specjalnościach jest wiele zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych. Studenci mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności oraz dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w trakcie szkoleń, kursów, a także praktyk zawodowych odbywających się w renomowanych firmach. Absolwenci studiów informatycznych na Politechnice Krakowskiej są świetnie przygotowani do zatrudnienia w wybranej specjalności.

Data publikacji: 18-02-2021