Adres: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4,

30-3 Kraków

Tel.: 12 664-56-32

FAX. 12 664-58-57

  • http://www.econ.uj.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające