Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

Adres: Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Kraków

TEL. 12 349 05 75, 885 588 800

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją naszej Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

Atuty Uczelni - Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

Renoma studiów i Uczelni
O renomie Uczelni i jakości kształcenia świadczą wysokie pozycje, jakie Wyższa Szkoła Biznesu zajmuje w ogólnopolskich rankingach oraz akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nr 1 w rankingu szkół wyższych
W 2016 roku w rankingu Fundacji „Perspektywy” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajęła 10 miejsce w krajowym zestawieniu niepublicznych uczelni. Kapituła rankingu wysoko oceniła m.in. poziom umiędzynarodowienia studiów i wysoki potencjał naukowy. Doceniono również nowoczesną infrastrukturę Uczelni.

Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Dotychczas tak wysoką notą poszczycić mogło się 11 uczelni publicznych w Polsce.

Studia za granicą. Program Erasmus
Studiuj za granicą! Z WSB podczas studiów możesz kształcić się w kilkudziesięciu Uczelniach Wyższych na całym świecie.

Praca dla absolwentów
Wszyscy studenci i absolwenci WSB poszukujący pracy, stażu, informacji o rynku pracy otrzymują profesjonalną pomoc ze strony Akademickiego Biura Karier.

Stypendia od pierwszego dnia studiów
W WSB zaczynając studia możesz starać się i korzystać z wielu form wsparcia finansowego w trakcie trwania nauki. W roku akademickim 2014/2015 dla studentów rozpoczynających naukę przygotowano różne programy stypendialne:

Indywidualizacja kształcenia
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej opracowała i stosuje wiele, nowoczesnych form indywidualizacji kształcenia studentów.

Ciekawe życie studenckie
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsce gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Świetne zaplecze techniczne
Nowoczesna infrastruktura, profesjonalne laboratoria w pełni wykorzystywane są przez studentów do rozwijania swoich zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy praktycznej.

Certyfikaty w WSB
Zobacz jakie możesz zdobyć certyfikaty studiując w Wyższej Szkole Biznesu.

Intensywna nauka języków obcych
Wykładowcy języków obcych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kładą duży nacisk na intensywne nauczanie języków obcych.

Zasady rekrutacji - Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejność zgłoszeń. Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

Wyniki maturalne

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

Na skróty
1. Wybierz swój kierunek studiów
2. Wypełnij formularz online
3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
4. Złóż dokumenty na studia
5. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem WSB!

Studia za granicą. Program Erasmus - Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

obrazek

Studia to czas kiedy możesz rozwinąć skrzydła. Masz szanse nie tylko uczestniczenia w nauce, ale także kształtować swoją osobowość, angażując się w życie uczelni. Wybierz uczelnie, która oprócz solidnej dawki wiedzy dostarczy Ci równie wiele pięknych wspomnień. Studiowanie to również doskonała okazja, by zdobywać doświadczenie, kontakty w środowisku naukowym czy umiejętność rozwijania kreatywności. Jeżeli oprócz nauki chcesz realizować ciekawe pomysły w WSB w Dąbrowie Górniczej na pewno znajdziesz dla siebie miejsce. Przekonaj się sam co oprócz nauki oferuję Ci Uczelnia.

Współpraca międzynarodowa jest jedym z priorytetów działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia stwarza studentom możliwość wszechstronnego rozwoju, zarówno podczas wyjazdów stypendialnych, jak i w ramach wykładów i kursów gościnnych w WSB.

WSB utrzymuje kontakty i współpracuje z licznymi Uczelniami zagranicznymi a także organizacjami międzynarodowymi (London Chamber of Commerce and Industry, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Intelligent Business Solutions, BSS Materialflussgruppe, Volkswagen, TESCO SW, Hellweg, Bitsnbrains i inne), obejmując m.in. program wymiany studentów oraz nauczycieli akademickich i pracowników niedydaktycznych, wymianę studencką w ramach praktyk zawodowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń oraz organizację wspólnego programu studiów.

Nasi studenci, absolwenci i pracownicy zdobywają cenne doświadczenie zawodowe jak i prywatne dzięki czemu wzrasta ich konkurencyjność na rynku pracy w Polsce oraz zagranicą.

Erasmus +

Program co roku umożliwia studentom wyjazdy za granicę na jednen lub dwa semestry studiów w jednej z licznych zagranicznych uczelni, z którymi WSB łączą umowy o współpracy oraz możliwość odbycia praktyki zawodowej w zagranicznym przedsiębiorstwie. Erasmus + daje szanse również pracownikom dydaktycznym uczelni, stwarzając liczne możliwości udziału w projektach badawczych, konferencjach jak również poszerzenie kręgu akademickich kontaktów.

W maju br. roku w WSB odbyło się wydarzenie International day, w którym wzięło udział ponad 70 osób młodych ludzi z krajów, z którymi Uczelnia współpracuje w programach wymiany studenckiej i kadrowej. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym jak również spotkali się z kadrą akademicką.

Intensywna nauka języków obcych - Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

WSB prowadzi kształcenie językowe w ramach Studium Języków Obcych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno w ramach lektoratów dla studentów, jak i kursów językowych dla wszystkich zainteresowanych, prowadzonych przez Europejską Szkołę Języków Obcych. Szczególny nacisk położony jest na komunikację. Dlatego zajęcia mają charakter warsztatowy.

Język biznesu dodatkowo

Lektorzy odpowiednio wzbogacają treści ogólne o elementy języka biznesu i korespondencji handlowej celem poszerzenia umiejętności studentów oraz przygotowania do egzaminów międzynarodowych oferowanych w ramach Centrów Egzaminacyjnych działających w WSB.

Każdy student zdaje TOEIC’a

Znaczącym atutem kształcenia językowego w WSB jest włączenie egzaminu TOEIC oraz TOEIC Bridge do programu kształcenia językowego realizowanego przez Uczelnię. Oznacza to, że każdy student, po odbyciu V semestru studiów w WSB, przystępuje do wskazanego egzaminu. Egzamin jest bezpłatny dla wszystkich studentów WSB. Ten obowiązkowy element zaliczenia to doskonała okazja do obiektywnego i trafnego sprawdzenia swoich umiejętności z języka angielskiego. Studenci zainteresowani otrzymaniem oficjalnego Certyfikatu mają możliwość zakupienia go na preferencyjnych warunkach w przygotowanej specjalnie dla nich atrakcyjnej cenie.

A w salach językowych

Wszystkie sale językowe WSB zostały wyposażone w tablice interaktywne wraz ze sprzętem komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem. Użycie tablic interaktywnych podczas zajęć językowych widocznie poprawia ich efektywność - realnie podnosi skuteczność nauki podczas zajęć stymulując wszystkie zmysły.

Ciekawe życie studenckie - Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

obrazek

Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsce gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Koła naukowe

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie działają koła naukowe: Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania, Koło Naukowe Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Grupa PoPrzezMEDIA, Koło Naukowe "Pedagogica", Naukowe Koło "Obieżyświat", Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Informatyczne Koło Naukowe, Studenckie Koło Naukowe ITLogis, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego oraz Koło Naukowe "Climate Changes". Nasi studenci reprezentują Uczelnię w Parlamencie Studenckim oraz w Stowarzyszeniu Uczelni Niepaństwowych MONSSUN.

Samorząd rządzi

Członkowie Samorządu Studenckiego organizują seminaria, wyjazdy naukowe, imprezy typu Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki. Biorą aktywny udział w corocznych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizują się w działalności charytatywnej i społecznej, biorą aktywnie udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Uczelnię, takich jak Żakalia, konferencje czy wykłady ogólnodostępne.

Uczelniany AZS jest organizatorem imprez sportowych, wycieczek, wyjazdów na narty, rejsów, turniejów dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, darta, gry w kręgle.

Polecane Uczelnie w Krakowie