Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Studia MBA w Krakowie

Studia MBA w Krakowie

Studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu

ksb


Studia Executive MBA na Krakowskiej Szkole Biznesu to podyplomowe kształcenie skierowane do właścicieli firm, a także kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla. Studia spełniają najwyższe standardy międzynarodowej edukacji, a ich absolwenci bez problemu odnajdują się w międzynarodowym środowisku biznesowym. W programie kształcenia znajdują się takie panele i moduły tematyczne, jak rozpoznawanie nowych trendów oraz wyzwań w biznesie, skuteczne działanie i zarządzanie zmianą w warunkach niepewności, wprowadzanie innowacji i nowych modeli biznesowych, umiejętności negocjacyjne i zarządzanie kryzysowe. Zajęcia odbywają się w 60 procentach w języku polskim, a 40 procent zajęć prowadzonych jest po angielsku. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani zarówno pod względem teoretycznym, jak i nowych, skutecznych umiejętności praktycznych, które pozwalają na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem lub jego konkretnym działem.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 59 000 zł


Studia MBA na Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu w Krakowie

pasb


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu na Politechnice Krakowskiej oferuje studia MBA przeznaczone dla właścicieli firm, a także kadry menadżerskiej wyższego szczebla, która chce podnieść swoje kompetencje w zakresie umiejętności biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwem. Studia realizowane są w oparciu o najnowsze trendy, nowoczesne modele edukacyjne oraz najwyższe standardy akademickie. Kształcenie podzielone jest na 11 modułów tematycznych, które pogłębiają wiedze i umiejętności z zakresu zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym, komunikacji, negocjacji, tworzenia spójnych strategii marketingowych, a także zarządzania firmą w czasach niepewności i kryzysu. Zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów, którzy łączą wiedzę akademicką z najlepszymi praktykami biznesowymi. Wysoki poziom nauczania, dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, a także stale uaktualniany program studiów gwarantują, że absolwenci zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym będą świetnie przygotowani do nowych biznesowych wyzwań.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 14 800 zł


Studia MBA na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

ur


Studia MBA na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są skierowane przede wszystkim do menedżerów banków spółdzielczych oraz osób, które chcą ubiegać się o kierownicze stanowiska w bankach. Celem kształcenia jest rozwijanie wiedzy oraz umiejętności menadżerskich, a także nowych kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą na lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami, poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także budowanie długofalowych strategii rozwojowych. W programie nauczania znajduje się 6 modułów tematycznych, takich jak ekonomia w zarządzaniu bankami, teoria i praktyka zarządzania organizacją, marketing w zarządzaniu bankami, komunikacja w zarządzaniu bankiem, prawne aspekty zarządzania. Kształcenie realizowane jest w oparciu o najwyższe standardy akademickie. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, a także specjaliści praktycy, którzy dzielą się ze słuchaczami doświadczeniem oraz praktycznymi umiejętnościami. Po zakończeniu kształcenia absolwenci są kompleksowo przygotowani do nowych wyzwań zawodowych w zakresie zarządzania bankami spółdzielczymi.

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 21 000 zł


Studia MBA na Społecznej Akademii Nauk w Krakowie

san


Studia MBA na Społecznej Akademii Nauk w Krakowie realizowane są we współpracy z amerykańskim Clark University, najstarsza placówką w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu studenci mają możliwość uzyskania dwóch dyplomów po ukończeniu studiów podyplomowych. Studia MBA skierowane są do właścicieli firm oraz kadry menadżerskiej, która chce podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania zespołem, projektami czy przedsiębiorstwem, negocjacji, komunikacji, dobrych praktyk biznesowych czy działania w czasach kryzysu i niepewności rynkowej. Program studiów jest tak zaplanowany, aby umiejętnie łączyć wiedzę teoretyczną z kształtowaniem nowych umiejętności, które będą przydatne po zakończeniu kształcenia. Wysoki poziom merytoryczny, najwyższe standardy akademickie, dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych metod kształcenia gwarantuje, że absolwenci kierunku MBA będą kompleksowo przygotowani do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Czas trwania: 2 semestry


Studia MBA na Akademii WSB w Krakowie

Akademia wsb


Menedżerskie studia podyplomowe MBA na Akademii WSB w Krakowie są skierowane do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania biznesem, czyli do właścicieli firm, a także kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla. Program studiów podzielony jest na tematyczne moduły, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie marketingiem i sprzedażą, warsztaty negocjacji, komunikacji, zarządzania kryzysowego, a także symulacyjna gra menadżerska. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na wypracowanie u słuchaczy praktycznych umiejętności i przydatnych kompetencji, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowana kadra dydaktyczna, najwyższe standardy akademickie oraz dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych to gwarancja, że studia MBA dostarczą absolwentom nowych umiejętności i kompetencji biznesowych.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 4 500 zł

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych w Krakowie sprawdź tutaj.

Data publikacji: 14-12-2020