Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


Bezpłatne studia na kierunku socjologia w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku socjologia w Krakowie

Jeśli jesteś zainteresowany studiami na kierunku Socjologoia w Krakowie: zobacz więcej.

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zdjecie


Kierunek socjologia jest realizowany w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia są pierwszego i drugiego stopnia w opcji stacjonarnej i niestacjonarnej. Trzyletnie licencjackie studia pierwszego stopnia wyposażają studentów w bogaty zakres wiedzy dotyczącej zjawisk społecznych, więzi i instytucji, a także o rządzących nimi regułach. Studenci poznają metody i techniki rozwiązywania problemów oraz przeprowadzania badan społecznych. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności w trakcie warsztatów, ćwiczeń, laboratoriów i innych zajęć prowadzonych pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej. Studia socjologiczne drugiego stopnia są natomiast dwuletnie. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności – socjologię biznesu i zarządzania oraz kryminologie i dezorganizację społeczną. W dalszym toku nauki kształcenie skupia się na pogłębianiu wiedzy w zakresie przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, a także zdobywaniu kolejnych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

zdjecie


Studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowane sa w Instytucie Socjologii, który cieszy się ogromną renomą nie tylko ze względu na ofertę dydaktyczną, ale również na doskonałej jakości badania. Studia są dwustopniowe – najpierw studia licencjackie, które trwają trzy lata, a następnie można zdecydować się na studia magisterskie uzupełniające, które są dwuletnie. Już od początku kształcenia studenci mogą stworzyć własną ścieżkę zdobywania wiedzy i kariery. Dostępnych jest wiele kursów fakultatywnych i przedmiotów, które można wybierać w zależności od indywidualnych zainteresowań. Studia na kierunku socjologia pozwalają zrozumieć, jak działa współczesne społeczeństwo, uczą wyjaśniania i badania ludzkich zachowań, a także projektowania skutecznych rozwiązań. Absolwenci studiów socjologicznych na UJ są kompleksowo przygotowani w swoich dziedzinach zarówno pod względem merytorycznym, jak i umiejętności praktycznych. Wysoki poziom nauczania, świetna kadra dydaktyczna oraz wiele możliwości rozwijania zainteresowań sprawiają, że studiowanie socjologii na UJ jest cennym i bogatym w doświadczenia okresem w życiu.

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskimzobacz więcej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

zdjecie


Kierunek socjologia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Są to studia magisterskie, uzupełniające, które trwają dwa lata. Na początku kształcenia studenci mają do wyboru dwie specjalności: badanie rynku i opinii publicznej oraz organizacja i analiza przestrzeni publicznej. W trakcie studiów studenci zdobywają wszechstronne i wielopłaszczyznowe wykształcenie, a także wiedzę na temat struktur i więzi jakie panują w społeczeństwie oraz w jego instytucjach. Studenci znają techniki ilościowe i jakościowe, jakimi posługuje się socjologia jako nauka, potrafią przeprowadzać badania, analizować i interpretować ich wyniki. Absolwenci studiów socjologicznych są doskonale przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i umiejętności praktycznych do wejścia w życie zawodowe. Kształcenie realizowane jest z dbałością o najwyższe standardy akademickie, a studenci mają możliwość uczenia się pod okiem doświadczonej kadry i w doskonałych warunkach.

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie zasady rekrutacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

zdjecie


Socjologia na Akademii Górniczo-Hutniczej to studia licencjackie pierwszego stopnia, które realizowane są na Wydziale Humanistycznym. Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, a absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, poznają ilościowe i jakościowe metody i techniki badawcze w socjologii, uczą się wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce, kulturze i społeczeństwie. Kształcenie umiejętnie łączy zdobywanie wiedzy teoretycznej w ramach przedmiotów kierunkowych z nauką praktycznych umiejętności. Duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne: ćwiczenia, warsztaty, seminaria pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków. Podczas nauki studenci odbywają również praktyki zawodowe w firmach oraz jednostkach publicznych, które odpowiadają profilowi kształcenia. Absolwenci socjologii na AGH są kompleksowo i wszechstronnie przygotowani do wykonywania nowych obowiązków zawodowych.

Data publikacji: 18-01-2021