Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Studia płatne na kierunku socjologia w Krakowie

Studia płatne na kierunku socjologia w Krakowie

Pełna oferta kształcenia na kierunku: Socjologia w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński (UJ) - studia zaoczne

zdjecie


Studia zaoczne na kierunku socjologia realizowane są w systemie dwustopniowym. Najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie kształcenie magisterskie. Studia zaoczne odbywają się w systemie zjazdów weekendowych, które można bez problemu połączyć z pracą zawodową. W trakcie kształcenia studenci zdobywają gruntowną i rozległą wiedzę z zakresu nauk socjologicznych i innych nauk społecznych. Poznają zasady funkcjonowania społeczeństw, zjawiska w nich zachodzące, a także metody badań jakościowych i ilościowych. Proces kształcenia łączy w sobie przekazywanie wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi – warsztatami, szkoleniami, seminariami czy ćwiczeniami, które są prowadzone przez doświadczonych praktyków – specjalistów w swojej dziedzinie. Absolwenci studiów socjologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym przez siebie obszarze, zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim zobacz więcej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie – studia zaoczne

zdjecie


Kierunek socjologia na Uniwersytecie Papieskim to dwuletnie magisterskie studia uzupełniające realizowane w trybie niestacjonarnym. Studenci już od pierwszego semestru nauki mają do wyboru dwie specjalności: badanie rynku i opinii publicznej oraz organizacja i analiza przestrzeni publicznej. Studia socjologiczne pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk socjologicznych i humanistycznych, a także metod i technik ilościowych oraz jakościowych w badania socjologicznych. Studenci poznają zjawiska zachodzące w społeczeństwie, metody ich analizowania i interpretowania, a także wpływania na zachodzące zmiany. Kształcenie na kierunku socjologia umiejętnie łączy w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych z nauką praktycznych umiejętności, które zdobywane są w trakcie warsztatów, ćwiczeń, seminariów i innych zajęć odbywających się pod okiem doświadczonych dydaktyków – praktyków. Wysoki poziom kształcenia, ciekawe specjalizacje i nauka nowych umiejętności gwarantują, że absolwenci socjologii doskonale poradzą sobie na wymagającym rynku pracy.

Studia niestacjonarne na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie zasady rekrutacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie – studia zaoczne

zdjecie


Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku socjologia realizowane są dwustopniowo – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy dotyczącej nauk socjologicznych i humanistycznych, poznają metody jakościowe i ilościowe przeprowadzania badań socjologicznych, uczą się analizowania i interpretowania wyników badań, a także rozwiązania sytuacji kryzysowych i patologicznych. Kształcenie na AGH umiejętnie łączy przyswajanie wiedzy merytorycznej z nauką praktycznych umiejętności. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści – praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym w ramach zajęć praktycznych. Absolwenci studiów socjologicznych są doskonale przygotowani w wybranym przez siebie obszarze do startu w życie zawodowe.

Data publikacji: 18-01-2021