Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


Nowe kierunki studiów na uczelniach w Krakowie

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – winogrodnictwo i enologia

uniwersytet rolniczy


Winogrodnictwo i enologia to nie tylko nowy kierunek na Uniwersytecie Rolniczym, ale również pierwszy taki w Polsce. Jego celem jest przygotowanie profesjonalistów, przed którymi prowadzenie winnicy i produkcja wina nie będą miały tajemnic. Są to trzysemestralne studia drugiego stopnia realizowane na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. W trakcie kształcenia studenci mają zdobyć wiedzę niezbędną do projektowania, założenia i prowadzenia winnicy oraz winiarni. W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia, jak mikrobiologia winiarska, choroby i szkodniki winorośli, substancje aktywne w produktach naturalnych, chemia wina, neuroenologia, analityka laboratoryjna w enologii, a także praktyki z technologii uprawy winorośli czy analiza sensoryczna wina. Świetnie przygotowany program nauczania oraz duża ilość praktycznych zajęć, ćwiczeń, wyjazdów studyjnych i praktyk gwarantują, że absolwenci kierunku będą świetnie przygotowani do pracy w wyuczonej specjalności oraz do prowadzenia własnej winnicy i winiarni.

Uniwersytet Jagielloński – Intellectual Property and New Technologies

Uj


Intellectual property and new technologies to studia II stopnia magisterskie uzupełniające, realizowane w całości w języku angielskim. Powstały jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się problematyką własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii. Program studiów pozwala na uzyskanie specjalistycznej, aktualnej wiedzy związanej z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej. Podejmowane są takie zagadnienia, jak naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie, ochrona prywatności i danych osobowych, ochrona patentowa w obszarze nowych technologii. Studia są realizowane we współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem nie tylko na zdobycie wiedzy, ale również umiejętność jej wykorzystania w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z nowymi technologiami i własnością intelektualną w wirtualnej przestrzeni.

Data publikacji: 08-02-2021