Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Krakowie

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Krakowie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Krakowie sprawdź tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Kierunek informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to trzyletnie studia licencjackie pierwszego stopnia, po których można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Studia realizowane są z dbałością o łączenie szeroko zakrojonej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i tworzenia systemów komputerowych, baz danych, zaawansowanych sieci informatycznych, poznają języki programowania, uczą się tworzenia zaawansowanych animacji, programów, a także aplikacji mobilnych. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnych, świetnie wyposażonych pracowniach komputerowych z doskonałym sprzętem i oprogramowaniem. Zajęcia prowadzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści z różnych obszarów IT. Przy tworzeniu programów nauczania uczelnia współpracuje z firmami z branży IT, co sprawia, że studenci kształcą się w tych dziedzinach, w których jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Absolwenci studiów informatycznych bezproblemowo znajdują zatrudnienie w wyuczonych dziedzinach.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zobacz więcej.

Uniwersytet Ekonomiczny

zdjecie


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje unikalny kierunek informatyka stosowana. Łączy on studia typowo informatyczne z szerokim zakresem nauk ekonomicznych. Dostępne są studia pierwszego stopnia trwające trzy lata, po których można kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich. Na pierwszym stopniu do wyboru są specjalności inżynieria oprogramowania oraz systemy informacyjne. Drugi stopień to kształcenie w ramach specjalności: systemy inteligentne oraz systemy informacyjne. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty, jak analiza i projektowanie systemów, sieci komputerowe, systemy informacyjne, ekonomia, metody numeryczne, elektroniczna wymiana danych, podstawy zarządzania, zarządzanie projektami, analiza i projektowanie systemów, tworzenie aplikacji mobilnych. Kształcenie realizowane jest z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Studenci mają dostęp do świetnie wyposażonych pracowni komputerowych. Mają również możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach działających w obszarze IT i nie tylko.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zobacz więcej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria. Są to studia inżynierskie trwające 3,5 roku, które dostarczają studentom rozbudowanej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Kształcenie podzielone jest na moduły tematyczne, między innymi: zarządzanie projektami IT, zarządzanie sieciami CISCO, projektowanie gier komputerowych, interaktywne multimedia, projektowanie baz danych, grafika i animacja w grach komputerowych, budowa i administracja baz danych. Nauka odbywa się w świetnie wyposażonych laboratoriach informatycznych oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Program nauczania na kierunku informatyka i ekonometria powstał we współpracy z otoczeniem biznesowym w branży IT. Studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i zdobywają takie umiejętności, które pozwolą na bezproblemowe znalezienie zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.

Cena za studia: 3000 zł za semestr

Data publikacji: 18-02-2021