Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Krakowie

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Krakowie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Katowicach sprawdź tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Kierunek psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim to jednolite studia magisterskie trwające pięć lat. Kształcenie obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej, ogólnej i kierunkowej, wśród której znajdują się takie przedmioty, jak psychologia ogólna, społeczna, rozwojowa, wychowawcza, psychopatologia, emocje i motywacje, statystyka, metodologie badań psychologicznych. Studenci zdobywają wiedzę, a także umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej, prowadzenia wsparcia psychologicznego w różnych zakresach. Do wyboru jest kilka ścieżek specjalizacyjnych: psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, psychologia kliniczna dziecka, psychologia organizacji i reklamy, psychologia edukacji, psychoterapia, psychologia sądowa, psychologia sportu. Kształcenie realizowane jest według najwyższych standardów akademickich. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, studenci mają możliwość wybrania zajęć fakultatywnych, dodatkowych kursów i szkoleń, które pozwalają na rozwijanie umiejętności w konkretnym obszarze nauk psychologicznych.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim sprawdź tutaj.

Uniwersytet Pedagogiczny

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie trwają pięć lat. Są to jednolite studia magisterskie, które kompleksowo przygotowują studentów do wykonywania zawodu psychologa. Dostarczają rozbudowanej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, psychometrii, teorii osobowości, poradnictwa psychologicznego, psychologii klinicznej, społecznej, wychowawczej, edukacyjnej. W trakcie kształcenia studenci uczą się wykorzystywania metod diagnostycznych w różnych obszarach pracy psychologa, rozwijają zdolność empatii, uczą się negocjacji, technik komunikacji, a także umiejętnego diagnozowania problemów psychologicznych. Nauka odbywa się w dobrze przygotowanej bazie dydaktycznej oraz pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach, spotkaniach z ekspertami. Praktyki i staże zawodowe realizują w renomowanych ośrodkach i placówkach psychologicznych. Absolwenci psychologii są pod każdym względem świetnie przygotowani do wykonywania wybranego zawodu.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersyteie Pedagogicznym w Krakowie sprawdź tutaj.

Uniwersytet Papieski

zdjecie


Psychologia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie to pięcioletnie studia magisterskie o profilu praktycznym. W trakcie nauki na pierwszych pięciu semestrach studenci zdobywają rozległą wiedzę o podstawowych zjawiskach psychologicznych, kierunkach i szkołach psychologicznych. Kształcą się w zakresie psychologii ogólnej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej, psychopatologii, diagnozy i metodologii badań psychologicznych. Od szóstego semestru wybierają jedną ze specjalizacji. Do wyboru są: psychologia kliniczna z psychoterapią, psychologia duchowości i formacji, psychologia edukacji i coachingu oraz psychologia w biznesie i reklamie. Kształcenie kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności i zdobycie konkretnych kwalifikacji. Studenci uczestniczą w szeregu ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także w praktykach i stażach zawodowych w jednostkach, które mają podpisaną umowę z uczelnią. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej i pod okiem najlepszych wykładowców, ekspertów w danym obszarze nauk psychologicznych.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie sprawdź tutaj.

Data publikacji: 24-02-2021