Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Krakowie

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Krakowie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Katowicach sprawdź tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich. Nauka na studiach niestacjonarnych odbywa się w formie weekendowych zjazdów. W trakcie kształcenia studenci mają do wyboru takie ścieżki specjalizacyjne, jak: psychologia sądowa, psychologia sportu, psychologia organizacji i reklamy, psychologia edukacji, psychologia kliniczna dziecka, psychologia kliniczna i zdrowia. Kształcenie na wszystkich specjalizacjach obejmuje szeroki zakres przedmiotów teoretycznych, ogólnych i kierunkowych: psychologię ogólną, społeczną, rozwojową, wychowawczą. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie metodologii badań, stawiania diagnozy psychologicznej czy różnych form wsparcia. Nauka odbywa się w doskonale przygotowanej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków. Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności sprawia, że absolwenci studiów psychologicznych są świetnie przygotowanymi specjalistami w swojej ścieżce specjalizacyjnej.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim sprawdź tutaj.

Uniwersytet Pedagogiczny

zdjecie


Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oferuje studia psychologiczne w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. Program nauczania jest dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku pracy, umiejętnie łączy rozbudowany zakres wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W trakcie nauki pojawiają się takie przedmioty, jak psychologia ogólna i społeczna, psychometria, teorie osobowości, emocje i motywacje, psychologia wychowawcza i edukacyjna, psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Studenci uczą się wykorzystywania metod diagnostycznych w różnych obszarach pracy psychologa, poznają zasady poradnictwa psychologicznego i podstawy psychoterapii. Kształcenie realizowane jest według najwyższych standardów akademickich. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem doświadczonych wykładowców. Studenci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, seminariach, projektach badawczych i wielu zajęciach praktycznych. Dzięki temu już w trakcie nauki akademickiej zdobywają pierwsze przydatne doświadczenia zawodowe.

Cena za studia: 4000 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersyteie Pedagogicznym w Krakowie sprawdź tutaj.

Akademia Ignatianum

zdjecie


Studia psychologiczne na Akademii Ignatianum to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Dostępne są cztery ścieżki specjalizacyjne, które studenci wybierają na początku edukacji: wspomaganie rozwoju, psychokryminologia, psychologia kliniczna oraz psychologia zarządzania. Bez względu na wybraną specjalizację, studenci realizują szereg przedmiotów teoretycznych, ogólnych i kierunkowych, wśród których znajdują się: psychologia ogólna i społeczna, psychologia rozwoju, psychologia wychowawcza, psychopatologia, metodologia badań psychologicznych, statystyka, diagnoza psychologiczna, teorie osobowości. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności – studenci uczą się wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w ramach teoretycznej nauki. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców akademickich, a także specjalistów praktyków, którzy są ekspertami w konkretnym obszarze psychologii. Staże i praktyki zawodowe realizowane są w dobrych, renomowanych ośrodkach, współpracujących z uczelnią.
Cena za studia: 2500 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Akademii Ignatianum sprawdź tutaj.

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera

zdjecie


Studia psychologiczne w Wyższej Szkole Europejskiej to trzyletnie kształcenie pierwszego stopnia realizowane w dwóch ścieżkach specjalizacyjnych: psychologia menedżerska oraz psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę z zakresu nauk psychologicznych, społecznych i ekonomicznych. Rozwijają komunikację interpersonalną, twórcze myślenie, komunikację, umiejętności negocjacyjne, zdobywają kwalifikacje w zakresie pozyskiwania informacji, uczestniczą w indywidualnych i zespołowych projektach. Uczelnia kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności i zdobywanie istotnych kwalifikacji i kompetencji. Studenci uczą się pod okiem świetnych wykładowców, wśród których są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy z obszaru nauk psychologicznych, zarządzania i biznesu. Realizują praktyki i staże zawodowe w dobrych i renomowanych ośrodkach. Absolwenci studiów psychologicznych w Wyższej Szkole Europejskiej są świetnie przygotowani w swojej specjalizacji i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Cena za studia: 3450 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia wWyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera sprawdź tutaj.

Data publikacji: 24-02-2021