Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Krakowie

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Krakowie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Katowicach sprawdź tutaj.

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich. Nauka na studiach niestacjonarnych odbywa się w formie weekendowych zjazdów. W trakcie kształcenia studenci mają do wyboru takie ścieżki specjalizacyjne, jak: psychologia sądowa, psychologia sportu, psychologia organizacji i reklamy, psychologia edukacji, psychologia kliniczna dziecka, psychologia kliniczna i zdrowia. Kształcenie na wszystkich specjalizacjach obejmuje szeroki zakres przedmiotów teoretycznych, ogólnych i kierunkowych: psychologię ogólną, społeczną, rozwojową, wychowawczą. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie metodologii badań, stawiania diagnozy psychologicznej czy różnych form wsparcia. Nauka odbywa się w doskonale przygotowanej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków. Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności sprawia, że absolwenci studiów psychologicznych są świetnie przygotowanymi specjalistami w swojej ścieżce specjalizacyjnej.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim sprawdź tutaj.

Uniwersytet Pedagogiczny

zdjecie


Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oferuje studia psychologiczne w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. Program nauczania jest dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku pracy, umiejętnie łączy rozbudowany zakres wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W trakcie nauki pojawiają się takie przedmioty, jak psychologia ogólna i społeczna, psychometria, teorie osobowości, emocje i motywacje, psychologia wychowawcza i edukacyjna, psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Studenci uczą się wykorzystywania metod diagnostycznych w różnych obszarach pracy psychologa, poznają zasady poradnictwa psychologicznego i podstawy psychoterapii. Kształcenie realizowane jest według najwyższych standardów akademickich. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem doświadczonych wykładowców. Studenci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, seminariach, projektach badawczych i wielu zajęciach praktycznych. Dzięki temu już w trakcie nauki akademickiej zdobywają pierwsze przydatne doświadczenia zawodowe.

Cena za studia: 4000 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersyteie Pedagogicznym w Krakowie

Data publikacji: 24-02-2021