Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Czy posiadanie własnego działu kadr i płac jest opłacalne?

Czy posiadanie własnego działu kadr i płac jest opłacalne?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi prowadzić ewidencję i dokumentację związaną z wykonywaną przez nich pracą. Im większa firma, tym zakres obowiązków związanych z ich obsługą jest coraz szerszy. Czy opłaca się posiadać własny dział kadr i płac? A może lepiej postawić na outsourcing?

Czym dokładnie zajmuje się dział kadr i płac?Dział kadr i płac zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z obsługą spraw pracowniczych i odpowiada za prowadzenie dokumentacji – tzw. akt pracowniczych. Obowiązkiem każdej firmy jest prowadzenie tego typu działań i dokumentacji każdego pracownika. Dodatkowo wymogi prawne mówią o odpowiednim archiwizowaniu dokumentów, w związku z czym czynności te muszą być przeprowadzane przez odpowiednio wyszkolone osoby.

Do działu kadr i płac należą takie czynności jak:
  • sporządzanie umów z nowozatrudnionymi pracownikami i dokumentacji związanej z rozwiązaniem bądź ustaniem stosunku pracy;

  • rozliczanie czasu pracy;

  • naliczanie wynagrodzeń;

  • rozliczanie i ewidencja urlopów;

  • obsługa dokumentacji pracowniczych;

  • przeprowadzanie rozliczeń z urzędami;

  • rozliczanie zwolnień lekarskich i nadzór nad badaniami okresowymi;

  • kontrola szkoleń bhp.Kiedy warto posiadać własny dział kadr i płac?Należy zaznaczyć, że zbudowanie działu kadr i płac to spora inwestycja, która wiąże się z bieżącym uzupełnianiem wiedzy specjalistów, zakupem odpowiedniego oraz wymaganego oprogramowania i sprzętu, dzięki którym będzie możliwa dokumentacja spraw pracowniczych.

Jest to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, dla których stworzenie tego działu nie będzie obciążeniem dla budżetu. Ponadto niezaprzeczalnym plusem jest fakt sprawowania pełnej kontroli nad wszystkimi obszarami działania firmy. Prowadząc własny dział kadr i płac nie trzeba polegać na podwykonawcach.

Kiedy postawić na outsourcing działu kadr i płac?Zaletą outsourcingu działu kadr i płac jest przede wszystkim dużo niższy koszt, niż w przypadku budowania tego działu od podstaw u siebie. I nie ma tu znaczenia wielkość firmy. Ponadto jako pracodawca, nie trzeba zajmować się sprawami personalnymi, utrzymaniem działu, zapewnieniem szkoleń czy zakupem sprzętu.

To właśnie firma, która zajmuje się outsourcingiem kadr i płac zatrudnia odpowiednich specjalistów, posiada niezbędny sprzęt i potrzebne oprogramowanie, dzięki czemu można naprawdę sporo zaoszczędzić. Pracownicy ci są na bieżąco szkoleni i posiadają odpowiednią i aktualną wiedzę potrzebną do zarządzania sprawami pracowniczymi.

Delegowanie obowiązków działu kadr i płac będzie opłacalne małym i średnim firmom, które wolą się rozwijać i inwestować w inne obszary swojej działalności. Dzięki temu generują spore oszczędności, mogące być przeznaczone na inne cele.

Podsumowując, posiadanie własnego działu kadr i płac może być opłacalne pod warunkiem, że nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu firmy. Warto się jednak zastanowić, czy oddelegowanie tych zadań specjalistycznej firmie nie będzie przypadkiem rozwiązaniem korzystniejszym i bardziej ekonomicznym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://antal.pl

Data publikacji: 30-09-2022