Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

UROCZYSTA INAUGURACJA 70. ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

UROCZYSTA INAUGURACJA 70. ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

Uroczysta Inauguracja 70. roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbędzie się 5. października br. o godzinie 11.00 w Centrum Kongresowym URK przy al. 29 Listopada 46.

Podczas Immartykulacji indeksy odbierze 8 przedstawicieli studentów studiów stacjonarnych I stopnia. Uroczystość inauguracji poprzedzona zostanie Mszą Świętą o godz. 9.00 w kościele pod wezwaniem Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Dobrego Pasterza 4. W uroczystej Inauguracji swój udział zapowiedzieli m.in.:


 • prof. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski

 • Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty

 • Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, nasz absolwent

 • Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

 • Rafał Komarewicz – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

 • Paweł Szczygieł – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

 • Katarzyna Basiak-Gała – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie

 • Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Mieczysław Bieniek, zastępca dowódcy strategicznego NATO

 • Młodszy inspektor Jacek Cholewa – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie

 • Brygadier Paweł Żaba – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 • Agnieszka Szlubowska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

 • Tadeusz Trzmiel – Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego

 • Wojciech Szczepanik – Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie oraz dyrektor MPWiK Wojciech KozakPROGRAM UROCZYSTOŚCI:


 • ”Gaude Mater Polonia”

 • Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne JM Rektora dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK

 • Immatrykulacja

 • ”Gaudeamus igitur”

 • Wręczenie odznaczeń i medali

 • Wystąpienia zaproszonych gości

 • Wystąpienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

 • Wykład inauguracyjny

 • prof. dr. hab. inż. Jarosława Sochy pt. „Wyzwania środowiskowe i społeczne dla sektora leśnego związane z wprowadzeniem unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii leśnej”.Uniwersytet  Rolniczy przygotował w roku akademickim 2022/2023 -  3444 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2235 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i 1209 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, Uczelnia oferuje 1419 miejsc.

Uczelnia w roku akademickim 2022/2023 oferuje naukę na 30 kierunkach studiów I i II stopnia oraz 7 prowadzonych w języku angielskim. W ofercie Uczelni znajduje się  także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

ŁĄCZNA LICZBA STUDENTÓW NA STUDIACH I i II STOPNIA (stan na 31.12.2021 r.)

Studenci stacjonarni 
- 5622 i 106 cudzoziemców

Studenci niestacjonarni - 1725 i 6 cudzoziemców

Razem – 7347osoby i 112cudzoziemców, czyli łącznie 7459 studentówŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na 31.08.2022 r.)

Łącznie 1489 pracowników (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych), w tym:


 • nauczycieli akademickich –734 osoby (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych)

 • profesorów 341 osób (tytularnych i na stanowisku profesora URK).LIMITY PRZYJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 łącznie 3444  miejsca na studiach stacjonarnych I i II stopnia, z czego:


 • 2235 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia

 • 1209 miejsca na studiach stacjonarnych II stopniaNAJPOPULARNIEJSZE  KIERUNKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

Na studia stacjonarne I stopnia zarejestrowało się łącznie 7356 osób, czyli w skali Uczelni były to powyżej 3 rejestracji na 1 miejsce. Przyjętych zostało 2348 osób (w tym na studia stacjonarne 1906 osób i 442 osoby na studia niestacjonarne). na studia stacjonarne I stopnia. W tegorocznej rekrutacji, podobnie jak w ubiegłej największą popularnością wśród kandydatów na studia stacjonarne I stopnia cieszyły się kierunki: weterynaria (8,9 rej./miej.), etologia i psychologia zwierząt (8,3 rej./miej.), dietetyka (5,27 rej./miej.), transport i logistyka (5,25 rej./1 miej.). Najmniejszym powodzeniem cieszyły się studia niestacjonarne na kierunkach: biogospodarka, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, technologia roślin i prozdrowotnych oraz studia II stopnia: jakość i bezpieczeństwo żywności (stacjonarne i niestacjonarne).KIERUNKI OFEROWANE PRZEZ UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE:


 • architektura krajobrazu I, II st.

 • biogospodarka I,II st.

 • bioinżynieria zwierząt I, II st.

 • biologia stosowana I, II st.

 • biotechnologia I, II st.

 • bioinformatyka i analiza danych I st.

 • browarnictwo i słodownictwo I st.

 • dietetyka I, II st.

 • ekonomia I,II st.

 • etologia i psychologia zwierząt – I, II st.

 • geodezja i kartografia I, II st.

 • gospodarka przestrzenna I, II st.

 • inżynieria i gospodarka wodna I, II st.

 • inżynieria mechatroniczna, I st.

 • inżynieria środowiska I, II st.

 • jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.

 • leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)

 • ochrona środowiska I, II st.

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st.

 • ogrodnictwo I, II st.

 • rolnictwo I, II st.

 • sztuka ogrodowa I, II st.

 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.

 • technologia żywności i żywienie człowieka I, II st.

 • transport i logistyka I, II st.

 • weterynaria (jednolite studia magisterskie)

 • winogrodnictwo i enologia (II st.)

 • zarządzanie I st.

 • zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.

 • zootechnika I, II st.KIERUNKI PROWADZONE W J. ANG.:


 • International Master of Horticultural Science, II st

 • Environmental and Plant Biotechnology, II st.

 • Economy (International Master Double Degree Program in Business), II st.

 • Enviromental Protection, II st.

 • Agriculture, I, II st.

 • Food Engineering, II st.

 • Food Processing, Safety and Quality, I st.Nowością w ofercie Uniwersytetu Rolniczego w tym roku akademickim jest anglojęzyczny kierunek studiów I stopnia - Food Processing, Safety and Quality (Przetwórstwo, bezpieczeństwo i jakość żywności) na Wydziale Technologii Żywności. Opłata za studia wynosi 1500 EUR/sem. Absolwent po ukończeniu studiów będzie przygotowany do wdrażania i nadzorowania, doskonalenia procesów w przetwórstwie oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Będzie posiadał umiejętności oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analizy sensorycznej oraz nowoczesnych metod analizy instrumentalnej oraz potrafił wykorzystać technologię komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji wyrobów, jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Kolejna nowość to Bioinformatyka i analiza danych. Studia trwają 7 semestrów i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Zakres postępowania kwalifikacyjnego obejmuje konkurs świadectw dojrzałości: matematyka (poziom rozszerzony) i 1 przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologia, informatyka, fizyka z astronomią. Studia na kierunku bioinformatyka i analiza danych skierowane są do osób wykazujących szczególne zainteresowania biologią, matematyką oraz programowaniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych, głównie w celu opisu i analizy danych biologicznych oraz przetwarzaniem wielkich zbiorów danych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy m.in. w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem metod matematycznych i przy użyciu narzędzi informatycznych, m.in. takich jak: firmy farmaceutyczne, bioinformatyczne, laboratoria diagnostyczne, badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych, czy ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Na studiach podyplomowych nowością są kierunki: „Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej” na Wydziale Technologii Żywności, a także „Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych".

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl

Data publikacji: 05-10-2022