Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

URK: VII Forum Green Smart City Zielona Transformacja: Energia – Środowisko – Człowiek

URK: VII Forum Green Smart City Zielona Transformacja: Energia – Środowisko – Człowiek

W dniach 20-21 kwietnia 2023 r., w godzinach w Centrum Kongresowym URK przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie odbędzie się VII Forum Green Smart City. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak.


Wykład Forum Green Smart City

Jednym z prelegentów będzie dr Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który opowie o regulacjach prawnych w zielonej transformacji oraz wpływie na rozwój regionalny. Poruszana tematyka dotyczyć będzie także m.in. transformacji energetycznej w Polsce, retencji wód opadowych na zielonych dachach, czy wpływu geopolityki na rozwój smart city i smart village.
Przed nami dwa dni pełne dialogu i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami nauki, świata biznesu oraz włodarzami miast. Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wsi oraz kreowanie ich proekologicznych postaw.
Tematem tegorocznej edycji Forum Green Smart City jest Zielona Transformacja: Energia – Środowisko – Człowiek. Problematyka VII edycji obejmuje zagadnienia zarządzania miastem i wsią, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii usług społecznych, efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, innowacyjności technologii w usługach komunalnych, powierzchni biologicznie czynnych na obszarach miejskich i funkcjonalnych.
Jak co roku konferencja podzielona jest na panele tematyczne i dyskusyjne, obejmujące zagadnienia związane z zieloną transformacją w Smart City i Smart Village, wzbogacone o nowe trendy ekologiczne i technologie zmieniające styl życia w miastach i na wsiach. Zielona transformacja dotyczy każdego człowieka na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepsze, musimy podejmować świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka.


Green Smart City URK

WIĘCEJ: https://urk.edu.pl/index/site/3357/11432 oraz https://fgsc.urk.edu.pl/

 

Zapraszamy do udziału!
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie

Dr inż. Tomasz Czech, prof. URK
Dyrektor Centrum Transferu Technologii URK
Prezes Zarządu Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Data publikacji: 17-04-2023