Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Karta stałego pobytu a obywatelstwo polskie:Różnice między kartą stałego pobytu a polskim obywatelstwem

Karta stałego pobytu a obywatelstwo polskie:Różnice między kartą stałego pobytu a polskim obywatelstwem


Karta stałego pobytu i obywatelstwo polskie to dwa różne statusy pobytu w Polsce dla cudzoziemców. W tym artykule wyjaśnimy, czym się one różnią, jakie dają korzyści oraz jak ubiegać się o obywatelstwo polskie.

Różnice między kartą stałego pobytu a obywatelstwem polskim

Karta stałego pobytu i obywatelstwo polskie różnią się pod względem przyznawanych praw i swobód:

 • Karta stałego pobytu daje prawo do osiedlenia się na stałe w Polsce, ale nie daje pełni praw politycznych.
 • Obywatelstwo polskie oprócz prawa pobytu daje pełnię praw politycznych - prawo głosowania i kandydowania w wyborach.
 • Karta stałego pobytu może wiązać się z pewnymi ograniczeniami w podróżowaniu poza Polskę.
 • Obywatele polscy mogą swobodnie podróżować i osiedlać się na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Praca w administracji publicznej jest łatwiej dostępna dla obywateli polskich. Z kartą stałego pobytu dostęp do tych stanowisk jest bardziej utrudniony.
 • Obywatele polscy korzystają z ochrony dyplomatycznej polskich placówek za granicą. Posiadacze karty stałego pobytu nie mają do tego uprawnień.

Korzyści z polskiego obywatelstwa

Obywatelstwo polskie daje szereg korzyści, których nie gwarantuje karta stałego pobytu:

 • Pełnia praw politycznych i obywatelskich, m.in. bierne i czynne prawo wyborcze
 • Swoboda podróżowania i osiedlania się na terenie całej Unii Europejskiej
 • Łatwiejszy dostęp do pracy w administracji publicznej i służbach mundurowych
 • Ochrona konsularna i pomoc polskich placówek dyplomatycznych za granicą
 • Możliwość posiadania wyłącznie polskiego obywatelstwa

Jak ubiegać się o obywatelstwo polskie?

Aby uzyskać obywatelstwo polskie, trzeba spełnić określone kryteria i przejść przez procedurę administracyjną:

 • Spełnić kryteria formalne (minimum 3 lata zamieszkania w Polsce, znajomość języka polskiego)
 • Złożyć wniosek z kompletem dokumentów do urzędu wojewódzkiego
 • Odbyć rozmowę sprawdzającą ze znajomości języka i polskich zwyczajów
 • Złożyć uroczystą przysięgę na wierność Rzeczpospolitej Polskiej
 • Cały proces może potrwać od 6 miesięcy do nawet 2 lat. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która pomoże na każdym etapie.

  Pomoc firmy Latwy Start w uzyskaniu obywatelstwa

  Firma Latwy Start świadczy kompleksową pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego. Oferuje m.in.:

  • Sprawdzenie kwalifikowalności do ubiegania się o obywatelstwo
  • Przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów
  • Prowadzenie sprawy przed urzędem wojewódzkim
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia przysięgi

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Latwy Start zapewnia profesjonalną obsługę na każdym kroku postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego.

  Karta stałego pobytu i obywatelstwo polskie dają cudzoziemcom różny zakres praw i swobód w Polsce. Obywatelstwo otwiera dostęp do pełni praw politycznych, swobody podróżowania w UE i ochrony dyplomatycznej. Uzyskanie obywatelstwa polskiego wymaga spełnienia kryteriów formalnych i przejścia procedury administracyjnej. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która zapewni kompleksową obsługę tego procesu.

  Data publikacji: 27-11-2023