Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Zarządzanie - nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzanie - nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do studiowania nowego kierunku studiów. Można już dokonać rejestracji na zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia).

Podczas toku studiów zdobędziesz wiedzę pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów i zasad zachodzących w zarządzaniu, umiejętności społeczne, przedsiębiorcze oraz menedżerskie.

Student zapozna się z ekonomicznymi, psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad tworzenia i rozwoju organizacji i wykorzystywania innowacji. Zyska szerokie kompetencje z zakresu diagnozowania procesów zmian w organizacjach.

Oto przykładowe przedmioty na studiach: finanse przedsiębiorstw, mikroekonomia, zachowania organizacyjne, marketing w zarządzaniu, zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem czy zarządzanie zespołami.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera lub kierownika niższego i średniego szczebla, a także do prowadzenia własnej działalności.

Data publikacji: 04-07-2024