Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


Psychologia - Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Psychologia - Uniwersytet Jagielloński - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim na rok 2022/2023

Podejmując decyzję o rozpoczęciu studiów wyższych i wybraniu kierunku, trzeba dokładnie sprawdzać oferty edukacyjne uczelni, a w szczególności zasady przyjęć na studia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice w zasadach przeprowadzania naboru, pomiędzy uczelniami.
Dokładne sprawdzenie informacji zamieszczonych na stronie - zasady rekrutacji - Uniwersytet Jagielloński, pozwoli uzyskać najświeższe informacje odnośnie procedur stosowanych przez uczelnię w trakcie naboru studentów.
Krakowski Uniwersytet Jagielloński, w każdym kolejnym roku akademickim stosuje zasady przyjęć kandydatów na studia, stosowane na większości dużych ośrodków akademickich, prowadząc rekrutację według zrozumiałych zasad.

Jednolite studia magisterskie

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, mają formę 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich, a procedura rekrutacyjna oparta jest o zasady konkursowe, uwzględniające wyniki egzaminów maturalnych, za które przyznawane są punkty rekrutacyjne. Punktacją objęte są dwa wybrane przedmioty zdawane na maturze spośród takich jak: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

Opinie o Uniwersytecie Jagiellońskim

Najwięcej praktycznych informacji i uwag o uczelni, kandydaci na wyższe studia uzyskują od osób blisko związanych z interesującym ośrodkiem akademickim, takie wypowiedzi, recenzje i spostrzeżenia znajdziesz tutaj – Uniwersytet Jagielloński – opinie, życie akademickie i prezentacja uczelni z perspektywy studenta, może być ciekawym źródłem informacji dla kandydatów.

Opis studiów na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku Psychologia na UJ, pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnych zdobyczy psychologii, poznać mechanizmy postępowania człowieka przygotować się do odpowiedzialnej pracy psychologa. W trakcie studiów można realizować nawet kilka specjalizacji z 8 oferowanych przez uczelnię w tym między innymi psychologię kliniczną dziecka, psychoterapię, psychologię sportu czy psychologię reklamy i organizacji, które pozwolą podjąć pracę w placówkach służby zdrowia, sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości, biurach doradczych czy firmach konsultingowych.

Program studiów/czego się nauczysz?

Studia na kierunku Psychologia realizowane na UJ w Krakowie, starają się odpowiedzieć na pytania związane z mechanizmami psychiki ludzkiej, analizę ludzkich motywacji i emocji, uczą prawidłowej diagnozy i rehabilitacji zaburzeń, analizy prawidłowego rozwoju emocjonalnego i edukacyjnego, rozwiązywania konfliktów czy wykorzystania mechanizmów psychologicznych w marketingu i reklamie, W toku studiów realizowane są takie przedmioty jak:

  • Wprowadzenie do psychologii
  • Biologiczne mechanizmy zachowania
  • Metodologia
  • Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki
  • Wychowanie fizyczne

Pełny program na kierunku Psychologia - Uniwersytet Jagielloński

Zobacz również:

- 8 uczelni z kierunkiem Psychologia w Krakowie
- 7 uczelni z kierunkiem Pedagogika w Krakowie
- Pozostałe kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Data publikacji: 11-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Psychologia w Krakowie - Zasady rekrutacji