Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Psychologia – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Psychologia – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2022/2023

Większość szkół wyższych prowadzi nabór dla kandydatów na studia wyższe według bardzo zbliżonych zasad, jedna trzeba pamiętać, że procedury mogą być inne w szczegółach pomiędzy uczelniami.

Pewność co do aktualnych wymogów stawianych przez uczelnię kandydatom i formy rekrutacji, można uzyskać przechodząc tutaj - zasady rekrutacji – Uniwersytet Pedagogiczny, na stronie można znaleźć bieżące regulaminy, harmonogramy procedur rekrutacyjnych, punktację i wszystkie inne informacje niezbędne dla kandydatów.
Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie od wielu lat stosuje bardzo podobne procedury w trakcie naboru studentów na nowy rok akademicki, według zasad znanych na większości uczelni wyższych.

Jednolite studia magisterskie

Zasady przyjęć na jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia, stosowane przez Uniwersytet Pedagogiczny, opierają się o konkurs świadectw, w którym za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przeliczane są na punkty rekrutacyjne, kandydaci przyjmowani są na studia według listy rankingowej zdobytych punktów. Punktacją objęte są wyniki maturalne z: języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). 

Opinie o Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Żeby utwierdzić się w przekonaniu co do trafności wyboru przyszłej uczelni, maturzyści i kandydaci na studia wyższe, chętnie czytają opinie zamieszczane przez aktualnych i byłych studentów, które można znaleźć tu – Uniwersytet Pedagogiczny – opinie, dzięki takim relacjom z pierwszej ręki, można dużo łatwiej poznać warunki życia akademickiego i poznać realia panujące na wybranej uczelni. 

Opis studiów na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, realizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny, łączą w sobie naukę dziedzin psychologicznych z elementami socjologii, psychologii, medycyny czy filozofii, umożliwiając absolwentom podjęcie pracy ośrodkach służby zdrowia, klinikach, sądownictwie, organach ścigania, gabinetach porad psychologiczno-edukacyjnych czy mediach i reklamie. 

Program studiów/czego się nauczysz?

Studenci Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, uczą się między innymi prawidłowych metod diagnostycznych zaburzeń psychicznych, zasad terapii, sztuki mediacji i rozwiązywania konfliktów, analizy rozwoju emocjonalnego, czy przeprowadzania samodzielnych badań naukowych, wszystkie umiejętności można rozwijać w ramach specjalności związanych z psychologia kliniczną lub psychologią edukacyjną. Przykładowe przedmioty wykładane na kierunku:

  • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
  • mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych
  • psychologia procesów poznawczych
  • klasyczne teorie osobowości
  • psychologia twórczości
  • edukacja emocjonalna
  • psychologia narracyjna

Pełny program studiów na kierunku Psychologia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zobacz również: 
8 uczelni z kierunkiem Psychologia w Krakowie
7 uczelni z kierunkiem Pedagogika w Krakowie
- Pozostałe kierunki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Data publikacji: 11-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Psychologia w Krakowie - Zasady rekrutacji