Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Psychologia - Uniwersytet Papieski w Krakowie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Psychologia - Uniwersytet Papieski w Krakowie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie na rok 2022/2023

Podejmując tak ważną decyzję, jaką jest wybór uczelni i podjęcie studiów, należy zwrócić uwagę, że procedury przyjęć kandydatów, mogą być odmienne na każdej uczelni i różnić się w niektórych aspektach.
Dlatego, za każdym razem trzeba upewnić się, co do aktualnych przepisów i reguł stosowanych przez uczelnię, które dostępne są na stronie - zasady rekrutacji - Uniwersytet Papieski, dzięki temu można uniknąć niespodzianek i przygotować wymagane dokumenty w wyznaczonych terminach przyjęć.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, od dłuższego czasu prowadzi rekrutacje kandydatów na studia stosując przyjazne i uproszczone reguły postępowania rekrutacyjnego.

Jednolite studia magisterskie

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, to jednolite studia magisterskie, trwające 5 lat, na które kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitu wolnych miejsc, pierwszeństwo maja osoby, które po rejestracji dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Opinie o Uniwersytecie Papieskim w Krakowie

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, a nawet decyzją o wyborze konkretnej uczelni, wiele osób stara się poznać opinie ludzi już studiujących lub kończących studia, które można znaleźć tu – Uniwersytet Papieski – opinie, takie autentyczne spostrzeżenia, opisy i doświadczenia studentów, mogą okazać się niezwykle pomocne dla osób niezdecydowanych lub dopiero poszukujących swojej Alma Mater. 

Opis studiów na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Papieskim

Psychologia na Uniwersytecie Papieskim, to jednolite studia magisterskie o charakterze praktycznym, pozwalające uzyskać tytuł zawodowy magistra psychologii, poszukiwany przez wielu pracodawców. W trakcie studiów, możliwe jest wybranie specjalizacji takiej jak: psychologia kliniczna z psychoterapią, psychologia edukacji i coachingu, psychologia w biznesie i reklamie oraz psychologia duchowości i formacji, które pozwolą zdobyć pracę w ośrodkach zdrowia i opieki medycznej, klinikach, poradniach i domach pomocy społecznej, reklamie i firmach konsultingowych, czy korporacjach w działach HR.

Program studiów/czego się nauczysz?

Studenci kierunku Psychologia realizowanego przez Uniwersytet Papieski w Krakowie, poznają biologiczne aspekty zachowań ludzkich, mechanizmów wpływających na motywację i emocje ludzkie, metod wykorzystywania zdobyczy psychologii w reklamie, coachingu i marketingu czy metod rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. W trakcie nauki na kierunku, realizowane są między innymi takie przedmioty jak np.:

  • Historia myśli filozoficznej
  • Logika ogólna - wprowadzenie
  • Biologiczne podstawy zachowania
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Chrześcijańska filozofia człowieka

Pełny program na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie

Zobacz również: 
8 uczelni z kierunkiem Psychologia w Krakowie
7 uczelni z kierunkiem Pedagogika w Krakowie
- Pełna oferta edukacyjna Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie

Data publikacji: 11-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Psychologia w Krakowie - Zasady rekrutacji